Monitorul 156 din data: 26/02/2024

1.DECIZIE 728 13/12/2023
 DECIZIA nr. 728 din 13 decembrie 2023
referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2024

2.HOTĂRÂRE 132 16/02/2024
 HOTĂRÂRE nr. 132 din 16 februarie 2024
privind actualizarea codului de clasificaţie, a datelor de identificare, a caracteristicilor tehnice, a valorii de inventar şi scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, bunuri ce au fost predate în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2024

3.HOTĂRÂRE 138 16/02/2024
 HOTĂRÂRE nr. 138 din 16 februarie 2024
pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea performanţei pentru integrarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică a organizaţiilor de cercetare, precum şi pentru stabilirea criteriilor de selectare a experţilor evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizaţiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din România în Spaţiul European de Cercetare, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2024

4.HOTĂRÂRE 131 16/02/2024
 HOTĂRÂRE nr. 131 din 16 februarie 2024
privind declararea unui imobil ca bun de interes public naţional, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea respectivului imobil în administrarea Tribunalului Gorj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2024

5.HOTĂRÂRE 130 16/02/2024
 HOTĂRÂRE nr. 130 din 16 februarie 2024
privind trecerea unei părţi din imobilul 2810 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova, judeţul Dolj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2024

6.LEGE 21 23/02/2024
 LEGE nr. 21 din 23 februarie 2024
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2022 privind ajustarea preţurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2024

7.DECRET 164 23/02/2024
 DECRET nr. 164 din 23 februarie 2024
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2022 privind ajustarea preţurilor acordurilor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2024

8.DECRET 165 23/02/2024
 DECRET nr. 165 din 23 februarie 2024
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2024

9.LEGE 22 23/02/2024
 LEGE nr. 22 din 23 februarie 2024
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2024

10.HOTĂRÂRE 147 22/02/2024
 HOTĂRÂRE nr. 147 din 22 februarie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 156 din 26 februarie 2024

.’
Furnizat de LEGIStm.ro