Monitorul 157 din data: 26/02/2024

1.LEGE 23 23/02/2024
 LEGE nr. 23 din 23 februarie 2024
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii, semnat la Bucureşti la 18 august 2023

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 26 februarie 2024

2.ACORD 18/08/2023
 ACORD din 18 august 2023
între Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 26 februarie 2024

3.DECRET 166 23/02/2024
 DECRET nr. 166 din 23 februarie 2024
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii, semnat la Bucureşti la 18 august 2023

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 26 februarie 2024

4.DECIZIE 544 24/10/2023
 DECIZIA nr. 544 din 24 octombrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 26 februarie 2024

5.HOTĂRÂRE 144 22/02/2024
 HOTĂRÂRE nr. 144 din 22 februarie 2024
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 857/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 26 februarie 2024

6.HOTĂRÂRE 145 22/02/2024
 HOTĂRÂRE nr. 145 din 22 februarie 2024
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenţie la infrastructură din cazarma 2645 Babadag”

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 26 februarie 2024

7.HOTĂRÂRE 146 22/02/2024
 HOTĂRÂRE nr. 146 din 22 februarie 2024
privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării la Bucureşti a celei de-a opta Întâlniri a preşedinţilor curţilor de apel din Uniunea Europeană în perioada 12-14 iunie 2024

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 26 februarie 2024

8.DECIZIE 77 26/02/2024
 DECIZIE nr. 77 din 26 februarie 2024
pentru numirea domnului Radu-Dumitru Antohi în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 26 februarie 2024

9.DECIZIE 78 26/02/2024
 DECIZIE nr. 78 din 26 februarie 2024
pentru acordarea autorizării BINBOX GLOBAL SERVICES – S.R.L. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 26 februarie 2024

10.ORDIN 128 19/02/2024
 ORDIN nr. 128 din 19 februarie 2024
privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 26 februarie 2024

11.ORDIN 149 02/02/2024
 ORDIN nr. 149 din 2 februarie 2024
pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând comunei Tuşnad, Asociaţiei Composesorale Tuşnad, Parohiei Romano-Catolice Vrabia, Parohiei Romano-Catolice Tuşnad Sat, Parohiei Romano-Catolice Tuşnad Nou şi persoanelor fizice Darvas Terez, Darvas Ferenc şi Miklos Elisabeta, Unitatea de Producţie XXXI Tuşnad, judeţul Harghita

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 26 februarie 2024

12.ORDIN 293 08/02/2024
 ORDIN nr. 293 din 8 februarie 2024
pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Dej (U.P. V Dej), Direcţia Silvică Cluj

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 26 februarie 2024

13.DECIZIE 36 14/02/2024
 DECIZIE nr. 36 din 14 februarie 2024
privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, prevăzută la pct. 1 subpct. (5) din Metodologia privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental şi lucrativ, prevăzută în protocolul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 192/2007

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 26 februarie 2024

14.DECIZIE 37 14/02/2024
 DECIZIE nr. 37 din 14 februarie 2024
privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi conexe, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) din Metodologia privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ prin intermediul serviciilor online sau mobile, prevăzută în Hotărârea arbitrală din 2 august 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 232/2011

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 157 din 26 februarie 2024

.’
Furnizat de LEGIStm.ro