Monitorul 159 din data: 27/02/2024

1.MODALITATE 08/02/2024
 MODALITATEA din 8 februarie 2024
de derulare a procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuţie de lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi rambursabile aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă, alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, aplicabilă beneficiarilor privaţi care nu au obligaţia respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, precum şi lista utilizată pentru verificarea achiziţiilor derulate de aceştia

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 27 februarie 2024

2.HOTĂRÂRE 353 26/02/2024
 HOTĂRÂRE nr. 353 din 26 februarie 2024
pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţia de inspector judiciar în cadrul Direcţiei de inspecţie pentru judecători, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 247/2024

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 27 februarie 2024

3.ORDIN 229 06/02/2024
 ORDIN nr. 229 din 6 februarie 2024
pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Doftana (U.P. VII Doftăniţa, U.P. VIII Negraşu şi U.P. XI Mislea), Direcţia Silvică Prahova

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 27 februarie 2024

4.ORDIN 372 08/02/2024
 ORDIN nr. 372 din 8 februarie 2024
privind aprobarea modalităţii de derulare a procedurii de achiziţie pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuţie de lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi rambursabile aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă, alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, aplicabilă beneficiarilor privaţi care nu au obligaţia respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice, precum şi a listei utilizate pentru verificarea achiziţiilor derulate de aceştia

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 27 februarie 2024

5.DECIZIE 35 14/02/2024
 DECIZIE nr. 35 din 14 februarie 2024
privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme, prevăzute în tabelele din Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie, prevăzută în Hotărârea arbitrală nr. 1 din 15 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 10/2016, astfel cum a fost modificată prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 120/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784 A din 26 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 2.013/2/2016, precum şi cele stabilite prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 99/2015 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 22 septembrie 2015 între Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), pe de o parte, şi Federaţia Patronală a Reţelelor de Comerţ (FPRC), Societatea Comercială Altex România – S.R.L. (ALTEX) şi Societatea Comercială OMV Petrom Marketing – S.R.L. (OMV), pe de altă parte

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 159 din 27 februarie 2024

.’
Furnizat de LEGIStm.ro