Monitorul 160 din data: 27/02/2024

1.DECIZIE 557 24/10/2023
 DECIZIA nr. 557 din 24 octombrie 2023
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, ale art. 38 alin. (2) şi (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art. 14 alin. (1) şi (5) şi ale art. 23 din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 153/2017, precum şi ale art. 1 alin. (5) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

2.ORD DE URGENŢĂ 10 22/02/2024
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 22 februarie 2024
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

3.ORDIN 273 20/02/2024
 ORDIN nr. 273 din 20 februarie 2024
pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 436/2023 privind aprobarea normelor şi tarifelor de folosire a bazelor sportive şi a unităţilor de cazare aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport prin instituţiile subordonate

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Sport
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

4.ORDIN 302 09/02/2024
 ORDIN nr. 302 din 9 februarie 2024
pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Ilva Mare, Unitatea de Producţie I Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

5.ORDIN 322 14/02/2024
 ORDIN nr. 322 din 14 februarie 2024
pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, prin Ocolul Silvic Sadova (U.P. IV Sadova), Direcţia Silvică Dolj

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

6.ORDIN 1218 26/02/2024
 ORDIN nr. 1.218 din 26 februarie 2024
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.735/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiţia specifică: I1.3. Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie din cadrul pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională – componenta 12: Sănătate – investiţia I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

7.ORDIN 1219 26/02/2024
 ORDIN nr. 1.219 din 26 februarie 2024
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.901/2022 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte – cod apel: MS-0023, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, investiţia specifică: I2.3 – Secţii de terapie intensivă pentru nou-născuţi, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

8.ORDIN 1220 26/02/2024
 ORDIN nr. 1.220 din 26 februarie 2024
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.900/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte – cod apel: MS-0015, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti, investiţia specifică: I1.5. Cabinete de planificare familială, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

9.DECIZIE 38 26/02/2024
 DECIZIE nr. 38 din 26 februarie 2024
privind modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 17/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale al U.P.F.A.R. – A.R.G.O.A. în scopul comunicării publice şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale, precum şi desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. – A.R.G.O.A.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale pentru comunicarea publică a acestor opere

EMITENT: Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

10.NORMĂ 3 19/02/2024
 NORMĂ nr. 3 din 19 februarie 2024
privind cotele contribuţiilor datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 160 din 27 februarie 2024

.’
Furnizat de LEGIStm.ro