Monitorul 213 din data: 15/03/2023

1.DECIZIE 579 22/11/2022
 DECIZIA nr. 579 din 22 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 213 din 15 martie 2023

2.DECRET 216 14/03/2023
 DECRET nr. 216 din 14 martie 2023
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 ianuarie 2023, privind garantarea în procent de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea instituţională şi rezistenţa plasei de siguranţă financiară) dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 406.000.000 EUR

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 213 din 15 martie 2023

3.DECIZIE 556 17/11/2022
 DECIZIA nr. 556 din 17 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 213 din 15 martie 2023

4.HOTĂRÂRE 204 09/03/2023
 HOTĂRÂRE nr. 204 din 9 martie 2023
privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi concesionate Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 213 din 15 martie 2023

5.ORDIN 150 03/03/2023
 ORDIN nr. 150 din 3 martie 2023
privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 213 din 15 martie 2023

6.ORDIN 494 07/03/2023
 ORDIN nr. 494 din 7 martie 2023
pentru aprobarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2021 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1.156(32) din 15 decembrie 2021

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 213 din 15 martie 2023

7.ORDIN 3800 09/03/2023
 ORDIN nr. 3.800 din 9 martie 2023
privind structura anului şcolar 2023-2024

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 213 din 15 martie 2023

.’
Furnizat de LEGIStm.ro