Monitorul 503 din data: 23/05/2022

1.HOTĂRÂRE 667 18/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 667 din 18 mai 2022
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 503 din 23 mai 2022

2.ORDIN 330 16/05/2022
 ORDIN nr. 330 din 16 mai 2022
pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 503 din 23 mai 2022

3.HOTĂRÂRE 655 18/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 655 din 18 mai 2022
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sistem de monitorizare şi informare asupra traficului şi a condiţiilor de circulaţie pentru Autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, Autostrada A2 Bucureşti-Cernavodă, Autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti, DN 1 Bucureşti-Ploieşti”

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 503 din 23 mai 2022

4.HOTĂRÂRE 653 18/05/2022
 HOTĂRÂRE nr. 653 din 18 mai 2022
privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea reprezentării României în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 503 din 23 mai 2022

.’
Furnizat de LEGIStm.ro